Tekoja

Yliopistomme vaikuttavuus syntyy korkeatasoisesta tutkimuksesta ja laadukkaasta koulutuksesta. Tuotamme uutta tietoa ja osaamista sekä niihin liittyviä innovaatioita yhdessä eri toimijoiden kanssa.

HEALTHLIFE_Ikääntyminen, elintavat ja terveys

Lisää terveitä vuosia

Tavoitteenamme on, että entistä useampi voisi elää aktiivista elämää ja ikääntyä terveenä.

”Sydän- ja verisuonitauteja on tutkittu pitkään, mutta niiden hoitoon löytyy yhä uusia näkökulmia.”

SEPPO YLÄ-HERTTUALA

Akatemiaprofessori , UEF

”Aivosairauksien väliset raja-aidat alkavat olla historiaa.”

ASLA PITKÄNEN

Akatemiaprofessori, UEF

”Tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät syöpäriskiin vaikuttavat tekijät, parantaa syövän diagnostiikkaa ja kehittää entistä yksilöllisempiä ja tehokkaampia hoitoja.”

VELI-MATTI KOSMA

Professori, UEF

”Tutkimme nyt myös tervettä ikääntymistä: sitä, millaiset tekijät pitävät yllä seniori-iän hyvinvointia ja toimintakykyä.”

HEIKKI KRÖGER

Professori, UEF

MORE INFO uef.fi
DIGILEARN_Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa

Digitalisoituvan maailman mahdollisuudet ja haasteet

Tavoitteenamme on turvata mielekkään oppimisen mahdollisuudet kaikille. Tutkimustyömme avulla edistämme tulevaisuuden pedagogisia ratkaisuja ja osaamista digitalisoituvassa maailmassa. 

”Monille on ollut yllätys, miten moneen ammattiin luonnontieteet liittyvätkään.” 

TUULA KEINONEN

Professori, UEF

“Verkossa vallitsevatkin pian opiskelijan markkinat, kun kukin voi itse valita missä ja milloin opiskelee.”

PASI VAHIMAA

Professori, UEF

”Digitalisaation aiheuttamaa muutosta haluttiin lähteä viemään eteenpäin nimenomaan opetus ja oppimisen kehittäminen edellä.” 

ERKKO SOINTU

Tutkijatohtori, UEF

MORE INFO uef.fi
CULTCHANGE_Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat

Syvempää ymmärrystä kulttuurisista kohtaamisista, liikkuvuudesta ja rajoista

Tavoitteenamme on syventää ymmärrystä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden muutoksesta erityisesti globalisaation aikakaudella. Tutkittu tieto kulttuurisista kohtaamisista, muuttoliikkeestä ja liikkuvuudesta sekä rajoista avaa mahdollisuuksia globalisaation haasteiden ratkaisemiseen.

”Ei ole lainkaan selvää, että yhteiskunnassa on ymmärrystä esimerkiksi siitä, millaisesta ilmiöstä maahanmuutossa ja liikkuvuudessa on inhimillisesti katsottuna kyse.”

LAURA ASSMUTH

Professori, UEF

”Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan voidaan edistää monella tapaa.”

JANET ANAND

Professori, UEF

”Euroopan unioni uudistaa koheesiopolitiikkaansa jatkuvasti, ja nyt on kuuma vaihe meneillään.”

PETRI KAHILA

Tutkimusjohtaja, UEF

”On varsin oletettavaa, että globalisaatio on vaikuttanut siihen, että meillä on maailmanlaajuisesti enemmän yhteisiä aistimuistoja.”

HELMI JÄRVILUOMA

Professori, UEF

MORE INFO uef.fi
sustenviron_Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys

Maapallolla voivat elää kestävästi myös tulevat sukupolvet

Tavoitteenamme on, että myös tulevat sukupolvet voivat elää kestävästi maapallolla. Tutkimuksessa kehitetyt tieteelliset ratkaisut ja yhteiskunnalliset suositukset luovat uusia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen ja hallintaan sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön.

”Luonnon ja ihmisten vaikutuksista syntyy päästöjen cocktail, jonka yksityiskohdat pystymme mittaamaan tarkasti.”

KARI LEHTINEN

Professori, UEF

” Tutkimme metsien hoidon sopeuttamistarvetta muuttuvassa toimintaympäristössä.”

HELI PELTOLA

Professori, UEF

”Haluamme kääntää suomalaista ympäristöpäätöksentekoa uudelle aikakaudelle.”

LASSE PELTONEN

Professori, UEF

MORE INFO uef.fi