• Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet

 • Neurotieteet

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 • Translationaalinen syöpätutkimus

 • Koulutuksen ja kasvatuksen muutokset

 • Teknologia oppimisessa ja opetuksessa

 • Älykkäät teknologiat

 • Kulttuuriset kohtaamiset

 • Liikkuvuus ja yhteiskunta

 • Eurooppalaiset rajat

 • Metsät, globaalimuutos ja biotalous

 • Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys

 • Luonnonvarojen kestävä hallinta

IKÄÄNTYMINEN,
ELINTAVAT JA
TERVEYS

OPPIMINEN
DIGITALISOITUNEESSA
YHTEISKUNNASSA

KULTTUURIEN
KOHTAAMINEN, LIIKKUVUUS
JA RAJAT

YMPÄRISTÖN MUUTOS
JA LUONNONVAROJEN
RIITTÄVYYS

Olemme tunnistaneet neljä globaalia haastetta, joihin etsimme ratkaisuja vahvalla perustieteisiin pohjautuvalla tutkimuksella sekä tutkimukseen perustuvalla, tulevaisuuden työelämän haasteisiin vastaavalla koulutuksella.

STRATEGIA

Strategiamme viitekehyksenä ovat
maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme
ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja
koulutuksen avulla. Tutkimus ja koulutus
rakentavat vastuullista ja kestävää
tulevaisuutta.

Lue Lisää

Tekoja

Tieteiden kohtaamisista syntyy tekoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Lue Lisää